Informacja od ks. Proboszcza parafii Baranowo

Remont: Inwestycje w tym roku opiewają na kwotę 1.7 mln zł. Wszystkie niestety są ze sobą połączone i nie można było ich rozdzielić. Składają się na to remont dachu, wymiana elektryki, farma fotowoltaiczna, przebudowa przyłącza energetycznego do kościoła, chodnik od Kościoła do ul. Stacha Konwy. Z zewnątrz pozyskaliśmy na ten cel 1,037 mln zł. Z ubiegłego roku przeszły na ten rok płatności za wyremontowane wieże. Podsumowując pozostało nam do spłaty prawie 500 tys. zł. Ten remont jest jak wszyscy widzą natychmiastowo konieczny, proszę zatem o ofiary na spłacenie tych parafialnych zobowiązań. Na dodatek ceny prac budowlanych i materiałów szybują w górę i w przyszłym roku zapewne zapłacilibyśmy za to samo jakieś 20 – 30 % więcej. Cmentarz – śmieci: Ogromne ilości pieniędzy wydajemy na wywóz śmieci z cmentarza, które pomogłyby finansować remont tej świątyni. Dlatego serdecznie proszę o to aby nie kupować kwiatów sztucznych, prosimy także aby mniej stawiać zniczy na pomnikach, dziesiątki zniczy na jednym grobie, nie świadczą że ktoś bardziej kocha i pamięta, a wręcz może to świadczyć, że robi to tylko na pokaz. Nie mówię, aby nie stawiać w ogóle, ale aby nie przesadzać z ilością. Poza tym pomagamy zmarłym tylko modlitwą, a nie ilością sztucznych kwiatów i zniczy. Starajmy się dbać także o środowisko naturalne, nie zanieczyszczając go zbędnie tonami śmieci, trudnymi do utylizacji. Mam także prośbę o to aby zwracać uwagę na segregację śmieci, nie mieszać biodegradowalnych odpadów z plastikami, i nie wrzucać biodegradowalnych odpadów do pojemników, tylko do kompostownika. Dziękuję za zrozumienie. Ogrzewanie: W ubiegłym roku na ogrzewanie kościoła, przez cały sezon grzewczy, zużyliśmy prawie 9 tys. litrów opału. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z tego ogrzewania. Przekładając to na obecne ceny, w tym sezonie grzewczym będziemy potrzebowali na ten cel trochę więcej. Zostały puszczone listy po parafii tak jak każdego roku, proszę o ofiary na remont, na ogrzewanie (40 zł. od rodziny), i na Seminarium.

Zbiórka Parafialna

Szanowni Mieszkańcy Baranowa, w dn. jutrzejszym tj. 25.10.2021 będę roznosił kule. Na prośbę ks. Proboszcza naszej parafii wzorem lat ubiegłych będzie przeprowadzona zbiórka na ogrzewanie , seminarium i remont kościoła. Wszyscy sołtysi obecni na spotkaniu z ks. Proboszczem wyrazili wolę rozesłania tychże kul w związku z tym postępuję tak jak inni sołtysi. Składki i kwoty są oczywiście dowolne i dobrowolne. Ostatnią osobę z listy proszę o zwrot listy i uzbieranych pieniążków do ks. Proboszcza.

Fundusz Sołectwa Baranowo na rok 2022

Witam Państwa na stronie sołectwa Baranowo. Od dziś wszystkie istotne informacje dotyczące wydarzeń i życia w naszej Miejscowości będę umieszczał na tej stronie. Jeśli popełnię jakieś błędy proszę mi wybaczyć – informatyk ze mnie średni ale się postaram. Na początek podam Państwu podział Funduszu Sołeckiego na zebraniu wiejskim w dn. 22.09.2021.

Zestawienie hydrologiczne i karta przedsięwzięcia na zalew – 16000 zł. Kino plenerowe x2 – 7000zł. Organizacja Pikniku wiejskiego dla Mieszkańców po kinie x2 – 3000zł. Organizacja Dnia Dziecka dla najmłodszych Mieszkańców – 2000zł . Sprzątanie centrum wsi Baranowo – 1000zł . Zakup iluminacji świątecznych – 10000zł. Klub Seniora- organizacja festynu – 4000zł. OSP Baranowo – wymiana drzwi – 4000 zł. Klub sportowy Świt Baranowo – zakup piłek meczowych – 3000zł. Koło Gospodyń Wiejskich – zakup ubiorów – 1500zł.

Tak przedstawia się podział środków z Funduszu Sołeckiego Zapraszam Państwa do odwiedzania tej strony gdyż ważne informację będę nadal rozsyłał do Was w wersji papierowej, lecz na tej stronie będę zamieszczał wszystkie również te mniej istotne. Pozdrawiam

Sołtys Waldemar Grabowski