ZAWIADOMIENIE

PODATKI 2024

Zawiadamiam Wszystkich Mieszkańców Baranowa, że od poniedziałku tj. 26.02.2024 będą do odbioru nakazy podatkowe. Odbiór u sołtysa Waldemar Grabowski sklep „Warzywniak”. Termin płatności I-ej raty upływa dn. 15.03.2024.Płatności można dokonywać u sołtysa sklep „Warzywniak” lub na indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego właściciela gospodarstwa na konto Urzędu Gminy Baranowo.

Sołtys

Waldemar Grabowski