Zawiadomienie

                                         

Zawiadamiam Wszystkich Mieszkańców Baranowa że w dn. 15.09.2022 upływa termin płatności III-j raty podatku. Płatności można dokonywać u sołtysa lub na indywidualne konto Urzędu Gminy. W imieniu organizatorów zapraszam też na Dożynki Gminno- Parafialne w dn. 11.09.2022.  W sobotę przed dożynkami o godz. 19.30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się projekcja plenerowego kina letniego.

Na dzień 22.09.2022 na godz. 19.00 zwołuję zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023. Zebranie odbędzie się w GOKSiR w Baranowie ,proszę o liczne przybycie. Przypominam też Mieszkańcom o obowiązku utrzymania w porządku i czystości chodników przy swoich posesjach. Na koniec zapraszam Wszystkich Mieszkańców do korzystania z nowo powstałego Miejsca Rekreacji dla Mieszkańców Baranowa na tzw. „Grządce”

                                                       Sołtys

Waldemar Grabowski