Podatki 2023

Przypominam wszystkim mieszkańcom Baranowa iż dn. 15.05.2023 upływa termin płatności II-ej raty podatku. Płatności można dokonywać u sołtysa lub na indywidualne konto bankowe.