Podział Funduszu Sołeckiego na rok 2023

Poniżej przedstawiam Państwu podział środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 jakiego dokonali Mieszkańcy na zebraniu wiejskim w dn. 22.09.2022

Organizacja Dnia Dziecka + Piknik Rodzinny —- 8000.00

Sprzątanie centrum wsi Baranowo —– 1500.00

Dofinansowanie budowy infrastruktury zew. GOK-sir —– 15000.00

Warsztaty dla młodzieży przy GOK-sir —– 4000.00

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych —– 5349.00

Klub Seniora —– 3000.00

KGW „Kreatywne Gosposie” —– 3000.00

KGW ” Rychtowne Babki” —– 5000.00

Klub sportowy „Świt Baranowo” —– 3000.00

OSP Baranowo —– 4000.00

Urządzenie placu zabaw przy kościele ( zieleń, ławki, itp.) —– 2500.00

Waldemar Grabowski

sołtys

Wiadomość dla właścicieli łąk i pastwisk nad Płodownicą

Szanowni Państwo. Państwowe Gospodarstwo Wodne Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia że w okresie od 26.09.2022 r. do 30.10.2022 r. na rzece Płodownica będą wykonywane roboty konserwacyjne tj. wykaszanie skarp i dna rzeki. W związku z tym właściciele terenów przylegających do rzeki proszeni są o poprzestawianie ogrodzeń uniemożliwiających dostęp do rzeki i skarp.

Sołtys Waldemar Grabowski