Miejsce Rekreacji Już Otwarte

Szanowni Mieszkańcy Baranowa
Z radością chciałbym Was poinformować że w dn. wczorajszym dokonaliśmy wraz z p. Wójtem , p. Przewodniczącym Rady Gminy i p. Radnymi odbioru Miejsca Rekreacji Sołectwa Baranowo. Jest to tzw. „Grządka” , dla osób nie znających tej nazwy wyjaśniam, jest to za dawnym Hochlandem pierwszy las po lewej stronie w kierunku Rycicy .Szanowni Mieszkańcy wielu z Was zapewne wie że do wiosny tego roku było tam prawie śmietnisko i wysypisko. To się zmieniło diametralnie. Dzięki funduszowi sołeckiemu Baranowa, spółka gminna wykonała tam wiele pracy. Głównym celem było przywrócenie tego miejsca do używalności całej Baranowskiej społeczności. Cały teren a jest to ponad 4 ha. został porządnie wysprzątany , pousuwano poschnięte konary, wykoszono niepotrzebne zarośla i chwasty a najważniejsze usunięto kilka przyczep śmieci. A możecie mi wierzyć że tej dobroci tam było niemało. Ogromnie dziękuję za wykonaną prasę Spółce Gminnej na czele z p. Prezesem. W związku z powyższym zapraszam i zachęcam Wszystkich Mieszkańców Baranowa a szczególnie młodzież do odwiedzania i korzystania z tego miejsca. Można napalić ognisko, można się spotkać w większym lub mniejszym gronie i przyjemnie spędzić letni wieczór. Dzieci mogą się wyszaleć na łące a rodzice poczytać książkę lub co kto woli. Drodzy Mieszkańcy mam tylko jedną prośbę do Was, pozostawcie tam po sobie zawsze porządek, przecież jak się puszkę czy butelkę ze sobą przyniesie to nie problem z powrotem to zabrać, zwłaszcza że puste to lżejsze. Pozdrawiam wszystkich z nadzieją że moja prośba nie zostanie pustym słowem.

Sołtys
Waldemar Grabowski

Opał
Ognisko
Miejsce dla zmęczonych
Warto się z tą tabliczką zapoznać
Wejście główne
Panorama
Osiem osób do stoliczka
A razem 36 stojących nie liczę