Podatki 2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam Wszystkich Mieszkańców Baranowa, że do odbioru są nakazy podatkowe. Odbiór u sołtysa Waldemar Grabowski sklep „Warzywniak”. Termin płatności I-ej raty upływa dn. 15.03.2022.

Płatności można dokonywać u sołtysa sklep „Warzywniak” lub na indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego właściciela gospodarstwa na konto Urzędu Gminy Baranowo.

Sołtys

Waldemar Grabowski